Buitenschoolse opvang

Algemeen 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar voelen zich thuis op de buitenschoolse opvang van ”Mijn Kinderopvang”. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor schooltijd, en na schooltijd, op wekelijkse vrije dagen en in de schoolvakanties. ”Mijn Kinderopvang” vindt het belangrijk dat de opvang geen voortzetting is van de school. De BSO is dan ook echt vrije tijd. De kinderen bepalen voor een belangrijk deel zelf wat ze gaan doen, maar wel met de huisregels van “Mijn kinderopvang”. Ze kunnen even rustig bijkomen na schooltijd, of juist lekker spelen met hun vriendjes. Ze praten bij met de leiding, of we begeleiden hen zo mogelijk naar sport of muziekles. Verder organiseren we met name in de vakanties verschillende activiteiten, zoals; een bezoek aan een museum of pretparken en dat allemaal GRATIS u zult nooit een apart factuur hiervoor ontvangen. U kunt bij ons Voorschoolse, Naschoolse of compleet Buitenschoolse opvang afnemen.

 

Extra dag, ruilen, marge en studiedagen

Het kan natuurlijk gebeuren dat u tijdelijk extra opvang nodig heeft of een dag wilt ruilen. Hiervoor kunt u met de leidster een speciaal formulier invullen. Als er plaats is op de groep, kunt u binnen zeven dagen ruilen of extra dagen afnemen. " U heeft recht op 4 ruildagen per jaar, dus 1 per kwartaal"

Heeft u kind(eren) een margedag of een studiedag dan wordt hij of zij opgevangen op de kinderopvang, maar alleen als jou kind een NSO of een BSO pakket heeft MET vakantieopvang. 

 

 

Zie meer informatie onder de diensten die wij aanbieden betreft Voorschoolse opvang en Naschoolse opvang om inhoudelijk goed geinformeerd te worden!