Buitenschoolse-opvang

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar voelen zich thuis op de buitenschoolse opvang van ”Mijn Kinderopvang”. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor schooltijd, en na schooltijd, op wekelijkse vrije dagen en in de schoolvakanties. ”Mijn Kinderopvang” vindt het belangrijk dat de opvang geen voortzetting is van de school. De BSO is dan ook echt vrije tijd. De kinderen bepalen voor een belangrijk deel zelf wat ze gaan doen. Ze kunnen even rustig bijkomen na schooltijd, of juist lekker spelen met hun vriendjes. Ze praten bij met de leiding, of we begeleiden hen zo mogelijk naar sport of muziekles. Verder organiseren we, met name in de vakanties, verschillende activiteiten, zoals een bezoek aan een museum of park. U kunt bij ons Voorschoolse, Naschoolse of compleet Buitenschoolse opvang afnemen.


Hier wordt gesport door de BSO kinderen

Oudercontacten

Voor de kinderen is het belangrijk dat de BSO en thuis zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Daarom vinden we het contact met ouders erg belangrijk. Als u uw kind ophaalt, praat de leiding u graag bij over de belevenissen van uw kind. Ook kunt u altijd een afspraak maken voor een uitgebreider gesprek, in een rustiger omgeving. We informeren ouders regelmatig via nieuwsbrieven en de website en we organiseren ouderavonden waarin (opvoedkundige) thema’s worden behandeld.
Voorschoolse en naschoolse opvang
Kinderen kunnen van maandag tot en met vrijdag, tussen 06:30 en 18.30 uur, gebruik maken van de BSO.

Eten op de opvang

Voor sommige kinderen is het ’s ochtends thuis nog wat te vroeg voor het ontbijt. ”Mijn Kinderopvang” vindt het belangrijk dat kinderen de gelegenheid krijgen om ook ‘s ochtends goed te eten, want het broodontbijt zorgt voor vrijwel alle voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft. Daarom kunnen kinderen op de voorschoolse opvang ontbijten.

BSO inhoud

BSO school opvang tijdens de schoolweken, en alle vakantie dagen die volgens de basisschool onderwijs gelden en tevens incl. studie dagen.

Vervoer

Buitenschoolse opvang is niet altijd op de school zelf. Wanneer uw kind zelf naar de BSO kan fietsen of lopen, maken we hierover schriftelijk afspraken. Als de BSO te ver van de school is, dan zorgen wij er voor dat uw kind opgehaald wordt door bijvoorbeeld de groepsleiding of een taxi zie voorwaarden.

De schoolvakanties

Voor de planning van de schoolvakanties hanteert ”Mijn Kinderopvang” de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs. Elk jaar ontvangt u een overzicht van de schoolvakantieweken. Afwijkende vakantiedagen worden gezien als schoolvrije dagen.

Bereken uw vergoeding

Maakt u gebruik van kinderopvang? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid en van uw werkgever in de kosten van kinderopvang. Deze bijdrage hoeft u niet zelf aan te vragen bij uw werkgever maar krijgt u terug via de Belastingdienst/Toeslagen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag? Wij berekenen uw toeslag vrijblijvend voor u uit of ga naar onze automatische offerte knop op onze website.

Aanmelding en plaatsen voor normaal opvang en voor flex/ Incidenteel opvang

Opvang regelen kan niet vroeg genoeg. Daarom kunt u uw kind aanmeldenvoor de BSO vanaf het moment u kind 3 jaar oud is, door het insturen van hetinschrijfformulier. De ontvangstdatum van het inschrijfformulier geldt als deaanmeldingsdatum en is mede bepalend voor volgorde van plaatsing. Wanneerkinderen op basis van medische en/of sociale gronden opvang nodig hebben, dankan -indien mogelijk- voorrang worden verleend. Ook voor broertjes en zusjesgeldt een voorrangsbeleid. U kunt hierover contact opnemen met het directie van”Mijn Kinderopvang”.

U kunt halve of hele dagen of flexibel opvangafnemen, zie kopje direct offerte/ prijslijst. Voor normaalopvang kunt u uw kind per 1e of per 16e van de maand laten plaatsen tot ukind 4 jaar wordt, dit is geen contract duur maar een garantieplek voor u kind.Elk contract kan opgezegd of gewijzigd worden per 1e dag van de maand en dan 1maand. Voor Flex/ Incidenteel opvang kunt u altijd direct opvangafnemen mits er plek is en u bent niet verplicht een halve of hele dag af tenemen. U neemt alleen de dag af en tevens de uren alleen van afname. Intakegesprek gebeurt altijd op kantoor en voor spoedopvang voor NIET meer dan 2 heledagen in 1 maand is de wen periode niet van toepassing maar wel regelmatigcontact met de ouders op die momenten.


De plaatsing wordt definitief als door u de plaatsingsovereenkomst isondertekend en geretourneerd.

Komt u even kijken?

We vinden het erg leuk als u even een kijkje komt nemen op de BSO. Dankunt u zelf de sfeer proeven en zien en ervaren wat we doen op BSO. Als u samenmet uw zoon of dochter komt, kan hij of zij ook zelf even rondkijken. U kunthiervoor telefonisch een afspraak maken met de BSO van ”Mijn Kinderopvang”. Ubent van harte welkom.

Informatie

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact op met S. Bouniss op036-8410660.
Over Mijn Kinderopvang

U wilt voor uw kind natuurlijk alleen de beste zorg en een vertrouwde omgeving waarin ze zich thuis kan voelen. Uw kind aan een ander toevertrouwen is een grote stap. Een stap die zorgvuldig moet worden genomen en misschien veel vragen met zich mee zal brengen.

Op deze website geven we u een algemeen idee van waar wij als kinderdagverblijf voor staan.

Lees Meer

Onze diensten

Hieronder staan de de diensten die
Mijn Kinderopvang te bieden heeft:

  • Kinderopvang 0 t/m 4 jaar
  • Buitenschoolse opvang 4 t/m 12 jaar
  • Voorschoolse opvang 4 t/m 12 jaar
  • Naschoolse opvang 4 t/m 12 jaar
  • Peuterspeelzaal met VVE 2 t/m 4 jaar

Lees Meer

Laatste Nieuws

Bekijk alle nieuwsbrichten