Naschoolse opvang

 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar voelen zich thuis op de buitenschoolse opvang van ”Mijn Kinderopvang”. De naschoolse opvang (NSO) is de opvang na schooltijd, op wekelijkse vrije dagen en in de schoolvakanties. ”Mijn Kinderopvang” vindt het belangrijk dat de opvang geen voortzetting is van de school. De NSO is dan ook echt vrije tijd. De kinderen bepalen voor een belangrijk deel zelf wat ze gaan doen, maar wel met de huisregels van “Mijn kinderopvang”. Ze kunnen even rustig bijkomen na schooltijd, of juist lekker spelen met hun vriendjes. Ze praten bij met de leiding, of we begeleiden hen zo mogelijk naar sport of muziekles. Verder organiseren we met name in de vakanties verschillende activiteiten, zoals; een bezoek aan een museum of pretparken en dat allemaal GRATIS u zult nooit een apart factuur hiervoor ontvangen. U kunt bij ons Voorschoolse, Naschoolse of compleet Buitenschoolse opvang afnemen.

 

Sport & Fun

Mijn Kinderopvang biedt GRATIS Sport & Fun aan, alle NSO-kinderen die het leuk vinden om laagdrempelig kennis te willen maken met kickboksen. “Mijn Kinderopvang” hecht veel aan waarde en normen, en dat iedereen zich moet kunnen verdedigen.

Dit realiseert “Mijn Kinderopvang” exclusief samen met “Diamanti Gym” op een veilige en zeer plezierige manier.

Kickboksen staat voor het volgende;

 • Zelfvertrouwen creeren
 • Gevaarlijke situaties beter kunnen inschatten
 • Beter de grenzen te kunnen aangeven bij vervelende situaties
 • Gezond lichaam ontwikkelen
 • Discipline ontwikkelen
 • Sociale omgangsvormen verbeteren
 • Beter voor je zelf opkomen

 

“Mijn Kinderopvang” verzorgt kosteloos voor een mooi sport shirt aan de kinderen die graag willen sporten bij “Diamanti Gym” Voor de andere benodigdheden zullen de ouders zelf moeten realiseren;

 

 • Box broek
 • Box handschoenen
 • Scheenbeschermers
 • Box zwachtels voor de handen
 • Water flesje of een sportbidon

BSO kickboksen wordt nu 1 keer per week aangeboden op een speelse en sportieve manier, maar dat kan in de toekomst wel doorgroeien naar 2 keer in de week, omdat de kinderen het hartstikke leuk vinden. De kinderen worden elke week veilig en verzorgd gebracht door onze eigen wagenpark en weer teruggebracht. De kinderen worden vergezeld door onze pedagogische medewerkers tot zij klaar zijn met hun les.

 

Oudercontacten

Voor de kinderen is het belangrijk dat de BSO en thuis zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Daarom hoort u tevens bij het intakegesprek wie de mentor van uw kind wordt. 2 keer per jaar worden er mentor gesprekken gehouden van ca. 10 min. op de opvang. In de mentor gesprekken worden de ontwikkelingen van uw kind besproken. Wij vinden het contact met ouders erg belangrijk, bij elke overdracht wordt er persoonlijk met de ouders gesproken over hun kind. Als u uw kind haalt of brengt, praat de leiding u graag bij over de belevenissen van uw kind. We informeren ouders regelmatig via Nieuwsbrieven, Facebook en de Website en we organiseren ouderavonden waarin (opvoedkundige) thema’s worden behandeld.
Kinderen kunnen van maandag tot en met vrijdag, tussen 06:30 en 18.30 uur, gebruik maken van de BSO.

 

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. We stimuleren het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het verwerven van nieuwe vaardigheden. We bevorderen het contact tussen de kinderen onderling en helpen ze bij het aanleren van sociale vaardigheden. We leren de kinderen om rekening met elkaar te houden en helpen ze om aan anderen hun eigen wensen duidelijk te maken. We begeleiden de natuurlijke drang tot zelfstandigheid door de kinderen veel zelf te laten doen en kleine taken te geven, die ze aankunnen al naar gelang hun ontwikkeling. Op alle vestigingen werken wij met thema’s die tevens aansluiten op alle basisonderwijs scholen. Er zijn 12 thema’s die wij hanteren volgens het Piramideboek.

Het pedagogische beleid staat beschreven in ons beleidsplan, dat u eventueel bij uw overeenkomst mee naar huis kan krijgen of inzien op de vestigingen, (Zie aub nieuwsbrief)

 

Eten op de opvang

Voor sommige ouders die het handig vinden dat hun kind-(eren) voor dat zij hun kind-(eren) ophalen, al een verse warme maaltijd hebben gehad op de opvang. ”Mijn Kinderopvang” vindt het belangrijk dat kinderen de gelegenheid krijgen op de opvang om een verse warme maaltijd te kunnen nuttigen. “Mijn Kinderopvang biedt elke dag kosteloos een verse warme maaltijd die elke dag tevens met verse ingrediënten bereid wordt door onze groepshulp. Zij bereidt elke dag voor alle lieve kinderen van “Mijn Kinderopvang” met veel variaties en invloeden van multiculturele samenleving een lekkere maaltijd.

 

Vervoer

Naschoolse opvang is niet altijd op de school zelf. Wanneer uw kind zelf naar de NSO kan fietsen of lopen, maken we hierover schriftelijk afspraken. Als de NSO te ver van de school is, dan zorgen wij ervoor dat uw kind opgehaald wordt door bijvoorbeeld de groepsleiding of door onze wagenpark, vraag naar de voorwaarden.

 

GRATIS Haal & Breng Service

GRATIS van huis en of school naar de kinderopvang gebracht worden is mogelijk. De voorwaarden zijn als volgt;

 • Bij 1 kind plaatsing voor 5 dagen in de week compleet BSO of NSO met vakantieopvang.
 • Bij 2 of meer kinderen vanaf 3 dagen in de week compleet BSO of NSO met vakantieopvang.
 • Ouders houden rekening dat hun kind bij het ophalen en brengen met het onvoorziene en daarom de kinderen maximaal een half uur eerder of later thuis opgehaald of gebracht kunnen worden.

 

 

De schoolvakanties

Voor de planning van de schoolvakanties hanteert ”Mijn Kinderopvang” de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs. Elk jaar ontvangt u een overzicht van de schoolvakantieweken. Afwijkende vakantiedagen worden gezien als schoolvrije dagen. Wilt u tevens een vakantiepakket afnemen voor uw kind-(eren) dan is dat mogelijk en in combinatie met het NSO pakket. “Mijn Kinderopvang” organiseert met name in de vakanties verschillende activiteiten, zoals; een bezoek aan een museum of pretparken en dat allemaal GRATIS u zult nooit een apart factuur hiervoor ontvangen. U kunt bij ons Voorschoolse, Naschoolse of compleet Buitenschoolse opvang afnemen.

 

 

Extra dag, ruilen, marge en studiedagen

Het kan natuurlijk gebeuren dat u tijdelijk extra opvang nodig heeft of een dag wilt ruilen. Hiervoor kunt u met de leidster een speciaal formulier invullen. Als er plaats is op de groep, kunt u binnen zeven dagen ruilen of extra dagen afnemen. " U heeft recht op 4 ruildagen per jaar, dus 1 per kwartaal"

Heeft u kind(eren) een margedag of een studiedag dan wordt hij of zij opgevangen op de kinderopvang, maar alleen als jou kind een NSO of een BSO pakket heeft MET vakantieopvang. 

 

Bereken uw vergoeding

Maakt u gebruik van kinderopvang? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid en van uw werkgever in de kosten van kinderopvang. Deze bijdrage hoeft u niet zelf aan te vragen bij uw werkgever maar krijgt u terug via de Belastingdienst/Toeslagen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag? Wij berekenen uw toeslag vrijblijvend voor u uit of ga naar onze automatische offerte knop op onze website.

 

Aanmelding en plaatsen voor normaal opvang en voor flex/ Incidenteel opvang

Opvang regelen kan niet vroeg genoeg. Daarom kunt u uw kind aanmelden voor de NSO vanaf het moment u kind 3 jaar oud is, door het insturen van het inschrijfformulier. De ontvangstdatum van het inschrijfformulier geldt als de aanmeldingsdatum en is medebepalend voor volgorde van plaatsing. Wanneer kinderen op basis van medische en/of sociale gronden opvang nodig hebben, dan kan indien mogelijk voorrang worden verleend. Ook voor broertjes en zusjes geldt een voorrangsbeleid. U kunt hierover contact opnemen met de directie van ”Mijn Kinderopvang”.

Overeenkomsten voor de opvang, starten altijd per 1e of per 15e van de maand. Opzeggen van uw overeenkomst is altijd met ingang van de 1e dag van de maand en dan 1 maand in acht nemen.  Overeenkomsten zijn altijd tot uw kind 12 jaar wordt, dit is geen contractduur maar een garantieplek voor u kind. Voor Flex/ Incidenteel opvang kunt u altijd direct opvang afnemen mits er plek is. Intakegesprek gebeurt altijd op kantoor of op de vestiging zelf en voor spoedopvang voor NIET meer dan 2 hele dagen in 1 maand is de wen periode niet van toepassing maar wel regelmatig contact met de ouders op die momenten. De plaatsing wordt definitief als door u de plaatsingsovereenkomst is ondertekend en geretourneerd.

 

Komt u even kijken?

We vinden het erg leuk als u even een kijkje komt nemen op de NSO. Dan kunt u zelf de sfeer proeven en zien en ervaren wat we doen op NSO. Als u samen met uw zoon of dochter komt, kan hij of zij ook zelf even rondkijken. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met de NSO van ”Mijn Kinderopvang”. U bent van harte welkom.

 

Informatie

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact op met de directie op 036-5258585.