Dagopvang

Geborgenheid in een vertrouwde omgeving VVE-Erkend

Een vertrouwde omgeving voor uw kind. Dat is wat het kinderdagverblijf van “Mijn Kinderopvang” uw kind bied. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat uw kind zich geborgen voelt en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen zodat u de zorg voor uw kind met een gerust hart uit handen kunt geven. Het kinderdagverblijf is een kleurrijke, aangename en veilige plek voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Alle ruimtes in het kinderdagverblijf en het speelgoed zijn volledig op hen afgestemd. Dg” en vanuit hun eigen betrokkenheid zorgen zij ervoor dat uw kind zich thuis voelt op de opvang. Want kinderen die zich op hun gemak voelen, kunnen zich ontplooien en kunnen hun grenzen verleggen. Als uw kind tien weken oud is, is het van harte welkom op het kinderdagverblijf. De kinderen verblijven in een groep met vaste, vertrouwde leiding (pedagogisch medewerkers).Elke groep bestaat uit maximaal 10 kinderen, De groepen zijn; Baby/Dreumesgroep van 0 tot 2 jaar en de Dreumes/Peutergroep van 2 tot 4 jaar. Deze zogenaamde horizontale groepen hebben als groot voordeel dat uw kind niet met grote leeftijdverschillen te maken heeft. Een baby hoort door te groeien naar de dreumes leeftijd en een dreumes naar een peuterleeftijd. De leeftijdsopbouw benadert de gezinssituatie en de kinderen kunnen veel van elkaar leren. Elke groep kent een vaste basis, met steeds dezelfde kinderen, aangevuld met enkele plaatsen voor kinderen die gebruik maken van onze flexibele opvang.

Dagindeling

Jonge kinderen hebben veel zekerheid en regelmaat nodig. Het geeft hen een gevoel van veiligheid en van daaruit kunnen zij zich ontwikkelen. Daarom kent de dagindeling meerdere vaste momenten. Er zijn vaste tijden waarop u de kinderen kunt halen en brengen en er zijn vaste momenten om te eten, samen te drinken en te slapen. Daarnaast is er ook volop ruimte voor vrij spel. De jongste kinderen hebben hun eigen dagritme. Ze worden net zoals thuis volgens hun eigen schema gevoed, verschoond, geknuffeld en in bed gestopt.
Eten en drinken

Voor sommige kinderen komt het ontbijt ’s ochtends thuis wat te vroeg. Zij hebben er moeite mee om zo vroeg al een gezonde maaltijd te eten. Uit onderzoek is gebleken dat het broodontbijt zorgt voor vrijwel alle voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft. “Mijn Kinderopvang” biedt kinderen daarom de mogelijkheid om te ontbijten op de opvang. Ouders zijn hierdoor flexibeler en de kinderen beginnen de dag met een gezonde start. Tussen de middag krijgen alle kinderen op de opvang een warme maaltijd of broodmaaltijd. Verder zijn er vaste momenten waarop we met de kinderen drinken, waarop ze hun fruit krijgen en momenten voor een gezond tussendoortje, zoals een rijstwafel of een soepstengel.

Oudercontact

“Mijn Kinderopvang” vindt overleg met ouder(s) /verzorger(s) van groot belang voor goede opvang. We houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen, om de opvang bij “Mijn Kinderopvang” en de thuissituatie zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

In het intakegesprek horen we dan ook graag van u wat uw kind gewend is. En omdat u natuurlijk niets van de ontwikkeling van uw kind wilt missen, houden we zijn dagelijkse ontwikkeling bij.

Bij het halen en brengen van uw kind kunt u altijd even kort met de pedagogisch medewerkers spreken. Verder zijn er evaluatie- en oudergesprekken, waarin we bespreken hoe het met uw kind op de opvang gaat. Ook wordt er jaarlijks een ouderavond georganiseerd waarin een (opvoedkundig) thema wordt behandeld. Verder wordt u via nieuwsbrieven en de website op de hoogte gehouden van nieuws en wetenswaardigheden.

Openingstijden

De kinderen zijn bij ons van harte welkom van maandag tot en met vrijdag van 06.30 tot 18:30.

Extra dag en ruilen

Het kan natuurlijk gebeuren dat u tijdelijk extra dagopvang nodig heeft of dagen moet ruilen. Hiervoor kunt u met de groepsleiding (directie) overleggen. Als er plaats is op de groep, kunt u binnen zeven dagen ruilen of extra dagen afnemen.

Aanmelding en plaatsing voor normaal opvang en voor Flex/ Incidenteel opvang

Al vanaf het moment dat u een kind verwacht, kunt u uw kind bij ons inschrijven. U kunt hiervoor het inschrijfformulier op onze website gebruiken. Wanneer kinderen op basis van medische en/of sociale gronden opvang nodig hebben, dan kan indien mogelijk, voorrang worden verleend. Ook broertjes en zusjes krijgen voorrang. 

U kunt halve of hele dagen of flexibel opvang afnemen, zie kopje direct offerte/ prijslijst. Voor normaal opvang kunt u uw kind per 1e of per 16e van de maand laten plaatsen tot u kind 4 jaar wordt, dit is geen contract duur maar een garantieplek voor u kind. Elk contract kan opgezegd of gewijzigd worden per 1e dag van de maand en dan 1 maand. Voor Flex/ Incidenteel opvang kunt u altijd direct opvang afnemen mits er plek is en u bent niet verplicht een halve of hele dag af te nemen. U neemt alleen de dag af en tevens de uren alleen van afname. Intake gesprek gebeurt altijd op kantoor en voor spoedopvang voor NIET meer dan 2 hele dagen in 1 maand is de wen periode niet van toepassing maar wel regelmatig contact met de ouders op die momenten.

De plaatsing wordt definitief als de plaatsingsovereenkomst door u voor akkoord is ondertekend en naar ons retour gezonden.
Komt u even kijken?

We vinden het erg leuk als u even een kijkje komt nemen in het kinderdagverblijf. U kunt dan zelf de sfeer proeven. Als uw kind wordt geplaatst in “Zijn kinderopvang” vandaar “Mijn Kinderopvang”, maken we altijd even tijd voor een kennismakingsgesprek want de nieuwe situatie is voor u en uw kind best spannend. Uw kind kan dan rondkijken in de groep en kennismaken met de leiding en andere kinderen. Zo wordt de eerste dag iets minder spannend.

Informatie

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact op met S. Bouniss op 036-8410660.

 


Over Mijn Kinderopvang

U wilt voor uw kind natuurlijk alleen de beste zorg en een vertrouwde omgeving waarin ze zich thuis kan voelen. Uw kind aan een ander toevertrouwen is een grote stap. Een stap die zorgvuldig moet worden genomen en misschien veel vragen met zich mee zal brengen.

Op deze website geven we u een algemeen idee van waar wij als kinderdagverblijf voor staan.

Lees Meer

Onze diensten

Hieronder staan de de diensten die
Mijn Kinderopvang te bieden heeft:

  • Kinderopvang 0 t/m 4 jaar
  • Buitenschoolse opvang 4 t/m 12 jaar
  • Voorschoolse opvang 4 t/m 12 jaar
  • Naschoolse opvang 4 t/m 12 jaar
  • Peuterspeelzaal met VVE 2 t/m 4 jaar

Lees Meer

Laatste Nieuws

Bekijk alle nieuwsbrichten