Dagopvang

Geborgenheid in een vertrouwde omgeving

Een vertrouwde omgeving voor uw kind, dat is wat het kinderdagverblijf van “Mijn Kinderopvang” uw kind biedt. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat uw kind zich geborgen voelt en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen zodat u de zorg voor uw kind met een gerust hart uit handen kunt geven. Het kinderdagverblijf is een kleurrijke, aangename en veilige plek voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Alle ruimtes in het kinderdagverblijf en het speelgoed zijn volledig op hen afgestemd. De PM-ers vanuit hun eigen betrokkenheid zorgen zij ervoor dat uw kind zich thuis voelt op de opvang. Want kinderen die zich op hun gemak voelen, kunnen zich ontplooien en kunnen hun grenzen verleggen. Als uw kind tien weken oud is, is het van harte welkom op het kinderdagverblijf. De kinderen verblijven in een groep met vaste, vertrouwde leiding (pedagogisch medewerkers gediplomeerd). Elke groep is zodanig ingericht dat elk leeftijdskind zich kan vermaken en genoeg uitdaging heeft.

Mijn Kinderopvang heeft verschillende groepsvormen te bieden, zowel horizontaal als verticale groepen. Elke groep kent een vaste basis, met steeds dezelfde kinderen, aangevuld met enkele plaatsen voor kinderen die gebruik maken van onze flexibele opvang.

 

Dagindeling

Jonge kinderen hebben veel warme zekerheid en regelmaat nodig. Het geeft hen een gevoel van veiligheid en van daaruit kunnen zij zich ontwikkelen. Daarom kent de dagindeling meerdere vaste momenten. Er zijn vaste tijden waarop u de kinderen kunt halen en brengen en er zijn vaste momenten om te eten, samen te drinken en te slapen. Daarnaast is er ook volop ruimte voor vrij spel. De jongste kinderen hebben hun eigen dagritme. Ze worden net zoals thuis volgens hun eigen schema met liefde gevoed, verschoond, geknuffeld en in bed gelegd.

 

Eten en Drinken

Voor sommige kinderen komt het ontbijt ’s morgens thuis wat te vroeg. Zij hebben er moeite mee om zo vroeg al een gezonde maaltijd te eten. Uit onderzoek is gebleken dat het broodontbijt zorgt voor vrijwel alle voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft. “Mijn Kinderopvang” biedt kinderen daarom de mogelijkheid om te ontbijten op de opvang. Ouders zijn hierdoor flexibeler en de kinderen beginnen de dag met een gezonde start. ”Mijn Kinderopvang” vindt het belangrijk dat kinderen de gelegenheid krijgen op de opvang om een verse warme maaltijd te kunnen nuttigen. “Mijn Kinderopvang biedt elke dag kosteloos een verse warme maaltijd die elke dag tevens met verse ingrediënten bereid wordt door onze groepshulp. Zij bereidt elke dag voor alle lieve kinderen van “Mijn Kinderopvang” met veel variaties en invloeden van multiculturele samenleving een lekkere maaltijd. Tevens zijn er vaste momenten waarop we met de kinderen drinken, waarop ze hun fruit krijgen en momenten voor een gezond tussendoortje, zoals een rijstwafel of een soepstengel.

 

In al onze KDV-pakketten zijn GRATIS inbegrepen; Luiers, babymelk, warme verse maaltijden en uitjes.

 

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. We stimuleren het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het verwerven van nieuwe vaardigheden. We bevorderen het contact tussen de kinderen onderling en helpen ze bij het aanleren van sociale vaardigheden. We leren de kinderen om rekening met elkaar te houden en helpen ze om aan anderen hun eigen wensen duidelijk te maken. We begeleiden de natuurlijke drang tot zelfstandigheid door de kinderen veel zelf te laten doen en kleine opdrachtjes te geven, die ze aan kunnen al naar gelang hun ontwikkeling. Op alle vestigingen werken wij met thema’s die tevens aansluiten op alle basisonderwijs scholen. Er zijn 12 thema’s die wij hanteren volgens het Piramideboek.

Het pedagogische beleid staat beschreven in ons beleidsplan, dat u eventueel bij uw overeenkomst mee naar huis kan krijgen of inzien op de vestigingen, (Zie aub nieuwsbrief)

 

Oudercontact

“Mijn Kinderopvang” vindt overleg met ouder(s) /verzorger(s) van groot belang voor goede opvang. We houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen, om de opvang bij “Mijn Kinderopvang” en de thuissituatie zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

In het intakegesprek horen we dan ook graag van u wat uw kind gewend is. En omdat u natuurlijk niets van de ontwikkeling van uw kind wilt missen, houden we zijn dagelijkse ontwikkeling bij. Daarom hoort u tevens bij het intakegesprek wie de mentor van uw kind wordt. 2 keer per jaar worden er mentor gesprekken gehouden van ca. 10 min. op de opvang. In de mentor gesprekken worden de ontwikkelingen van uw kind besproken.

Bij het halen en brengen van uw kind kunt u altijd even kort met de pedagogisch medewerkers spreken. Verder zijn er evaluatie- en oudergesprekken, waarin we bespreken hoe het met uw kind op de opvang gaat. Ook wordt er jaarlijks een ouderavond georganiseerd waarin een (opvoedkundig) thema wordt behandeld. Verder wordt u via nieuwsbrieven, facebook en de website op de hoogte gehouden van nieuws en wetenswaardigheden.
 

Openingstijden

De kinderen zijn bij ons van harte welkom van maandag tot en met vrijdag van 06.30 tot 18:30 uur.

 

Extra dag en ruilen

Het kan natuurlijk gebeuren dat u tijdelijk extra opvang nodig heeft of een dag wilt ruilen. Hiervoor kunt u met de leidster een speciaal formulier invullen. Als er plaats is op de groep, kunt u binnen zeven dagen ruilen of extra dagen afnemen. / U heeft recht op 4 ruildagen per jaar /

 

Aanmelding en plaatsing voor normaal opvang en voor Flex/ Incidenteel opvang

Al vanaf het moment dat u een kind verwacht, kunt u uw kind bij ons inschrijven. U kunt hiervoor het inschrijfformulier op onze website gebruiken. Wanneer kinderen op basis van medische en/of sociale gronden opvang nodig hebben, dan kan indien mogelijk, voorrang worden verleend. Ook broertjes en zusjes krijgen voorrang. 

U kunt halve of hele dagen of flexibel opvang afnemen, (zie kopje direct offerte/ prijslijst). Voor normaal opvang kunt u uw kind per 1e of per 15e van de maand laten plaatsen tot u kind 4 jaar wordt, dit is geen contractduur maar een garantieplek voor u kind. Voor Flex/ Incidenteel opvang kunt u altijd direct opvang afnemen mits er plek is. Intakegesprek gebeurt altijd op kantoor of op de vestiging zelf en voor spoedopvang voor NIET meer dan 2 hele dagen in 1 maand is de wen periode niet van toepassing maar wel regelmatig contact met de ouders op die momenten.

De plaatsing wordt definitief als door u de plaatsingsovereenkomst is ondertekend en geretourneerd.

 

Komt u even kijken?

We vinden het erg leuk als u even een kijkje komt nemen in het kinderdagverblijf. U kunt dan zelf de sfeer proeven. Als uw kind wordt geplaatst in “Zijn kinderopvang” vandaar “Mijn Kinderopvang”, maken we altijd even tijd voor een kennismakingsgesprek want de nieuwe situatie is voor u en uw kind best spannend. Uw kind kan dan rondkijken in de groep en kennismaken met de leiding en andere kinderen. Zo wordt de eerste dag iets minder spannend.

 

Informatie

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact op met de directie op 036-5258585.