Wennen

Wennen bij "Mijn Kinderopvang"

 

Zowel voor het kind als de ouders kunnen de eerste dagen op het kinderdagverblijf moeilijk zijn. Het is ook een hele stap. Wij hebben er alle begrip voor dat zowel het kind als de ouders zich hier in het begin wat ongemakkelijk bij kunnen voelen. Wij vinden het belangrijk om een vertrouwensband te creëren met u en uw kindje. Dit gaat niet in 1 dag, daarvoor hebben wij uit ervaring een schema gemaakt waarvan wij denken het wennen makkelijker te maken.

Een goede wenprocedure is van groot belang voor een goede start. Er is tijd om elkaar te leren kennen, een vertrouwensband op te bouwen en ruimte voor overleg en overdracht. Geleidelijk wordt de zorg en de opvoeding met elkaar gedeeld. Tijdens de wendagen zal uw kind niet direct een hele dag worden opgevangen, maar een gedeelte van de dag zodat u en uw kind de gelegenheid krijgen alle nieuwe indrukken geleidelijk op te nemen en te verwerken.

 

Kortom: wennen aan een andere situatie dan de thuissituatie.

 

 

Eerste wendag Max. 3 uurtje maar kan ook korter zijn, van 09:00-12.00 uur, tijdens deze uren vindt het kennismakingsgesprek plaats op de groep en mag de ouder er bij blijven
Tweede wendag 9.00-15.00 uur, op deze dag zullen we oefenen met afscheid nemen, ouders gaan dan weg.
Derde wendag 9.00-18.00 uur, dit is tevens uw inschrijf/ startdatum.
Vierde wendag Op deze dag zal uw kind normaal mee draaien met de groep.