Oudercommissie

Samen met de ouders deelt het kinderdagverblijf de zorg over hun kind(eren). Hierdoor is de intensieve samenwerking met ouders en kinderdagverblijf een logische vervolgstap. De Dassenburcht staat voor een open communicatie van ouders naar directie en/of pedagogisch medewerkers. Korte lijnen, met denken in oplossingen is waar wij voor staan en gaan . Wij staan open voor positieve en versterkende feedback. De enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van alle ouders en kind(eren) van "Mijn Kinderopvang".

 

Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht "MIjn Kinderopvang" te adviseren over de volgende onderwerpen:
pedagogisch beleidsplan / voedingsaangelegenheden / risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid / openingstijden / klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie / prijs van de kinderopvang / kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding